Op de werkvloer veilig omgaan met het coronavirus (COVID-19)

Geen tijd om te lezen? Bewaar voor later.

Stuur een e-mail
Geen tijd?

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus, verspreiden wij een herziene nieuwsbrief met daarin het huidige pakket aan maatregelen voor de aanpak van het coronavirus en tips voor werkgevers en werknemers.

Herzien op 24-3-2020

 1. De belangrijkste veranderingen
 2. Wat kun je direct doen om verdere verspreiding tegen te gaan?
 3. Hygiënemaatregelen
 4. Social distancing
 5. Specialistisch advies
 6. Algemene informatie COVID-19

De belangrijkste veranderingen

 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Het virus lijkt langer te kunnen overleven op verschillende oppervlakken dan verwacht (dus ook op de werkvloer).
 • De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet en wordt vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat kun je als werkgever direct doen om verdere verspreiding tegen te gaan?

Als werkgever heb je de zorgplicht om een gezonde werkomgeving te bieden. Als medewerkers de mogelijkheid hebben wordt thuiswerken geadviseerd, voor veel bedrijven en medewerkers is dit echter niet mogelijk. Daarom moeten er andere preventieve maatregelen worden getroffen om de bedrijfsgang te continueren; dat doel willen wij in samenspraak realiseren. We gaan er vanuit dat alle medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Toch wordt het op organisatieniveau nemen van extra maatregelen afhankelijk van de bedrijfsvoering sterk geadviseerd. Graag nemen we je mee in een aantal diensten die bij verschillende van onze klanten worden ingezet.

Hygiënemaatregelen

Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke hygiëne:

 • Hang mededelingen ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
 • Stel middelen beschikbaar voor een goede handhygiëne:
  • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.
  • Gebruik handalcohol als er geen handenwasgelegenheid is.
 • Maak contactoppervlakken dagelijks meerdere keren schoon met reguliere schoonmaakmiddelen: handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies, gereedschap, toetsenborden, computermuizen, telefoons, kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten etc.
 • Besteed aandacht aan het wassen van servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op een hoge temperatuur in de vaatwasser.
 • Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw airconditionings/klimaatbeheersingssysteem. In theorie zijn de virusdruppels te zwaar om hierdoor opgezogen te kunnen worden.

Social Distancing

Als thuiswerken voor je werknemers in het geheel niet mogelijk is vanwege hun functie, dient de werkgever te zorgen voor passende maatregelen. Je moet het aantal contacten verminderen en de afstand tussen mensen vergroten.

 • Voorkom aanraking waar mogelijk en schud geen handen.
 • Werknemers moeten een afstand van anderhalve meter van elkaar kunnen bewaren.
 • Werk in verschillende kamers van een beschikbaar pand.
 • Spreid de tijden waarop wordt gewerkt en pauze wordt genomen.
 • Verruim waar mogelijk de openingstijden van uw organisatie.
 • Beperk reisbewegingen.
 • Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift en stimuleer traplopen.
 • Ventileer de werkruimtes.
 • Weeg bij iedere bijeenkomst zorgvuldig af of het wel strikt noodzakelijk is dat alle deelnemers fysiek aanwezig zijn.
 • Plan bijeenkomsten in als online, videoconferencing of telefonisch.
 • Beperk bijeenkomsten in tijd, frequentie en aantal deelnemers.
 • Annuleer alle evenementen of laat deze doorgaan zonder publiek.

Specialistisch advies

Binnen Adaptics is er een team van specialisten (ziekenhuishygiënist, bedrijfsartsen gespecialiseerd in infectieziekten, Arbeid & Organisatie deskundigen en arbeidshygiënisten) opgesteld om mee te denken over extra maatregelen die binnen je bedrijf genomen kunnen of zelfs moeten worden; als bedrijf ben je verantwoordelijk. Waar kun je aan denken?

 1. Bedrijfscontinuïteitsplan; Preventieve organisatieadviezen rondom continuering van de bedrijfsvoering
 2. Vragenlijstscreening en/of temperatuurmetingen van bezoekers en personeel
 3. Advies van de werkplek
 4. Corona Helpdesk

Wij hebben gezamenlijk twee doelen; het welzijn van de medewerkers en eventuele bezoekers en de bedrijfscontinuïteit. Wij kunnen jou adviseren over wat de mogelijkheden zijn vanuit werkgeversperspectief

Voor vragen aan onze specialisten stuur een email naar corona@adaptics.nl

1. Bedrijfscontinuïteitsplan

Met het bedrijfscontinuïteitsplan bereidt een organisatie zich voor op de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus. Op basis van het bedrijfscontinuïteitsplan stellen wij in samenspraak een eigen plan van aanpak op. Neem direct contact met ons op om dit te gaan realiseren; zodat er ook een eenduidig aanspreekpunt is binnen uw organisatie.

Centraal crisisteam

De eerste stap die Adaptics adviseert is het samenstellen van een centraal crisisteam binnen jouw organisatie. In samenspraak met onze procesmanager wordt er een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld. Hieruit volgt een plan van aanpak met maatwerk actiepunten voor verschillende bedrijfsonderdelen. Wij zorgen voor een juiste samenstelling van het team; een combinatie van inhoudelijke professionals (bedrijfsarts) en medewerkers zoals de eindverantwoordelijke voor de ICT-systemen, HR en bedrijfsvoering.

Het is belangrijk om met elkaar de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en maatregelen te treffen om thuiswerken nog meer te faciliteren. Het team treft alle voorzorgsmaatregelen om continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van dit team moeten duidelijk worden gecommuniceerd. Wij adviseren tevens de (mobiele) privé nummers van je medewerkers beveiligd op te slaan; zodat je jouw medewerkers altijd kunt bereiken in het geval van een COVID-19 besmetting.

2. Vragenlijst screening en/of temperatuurmetingen

Voor de gezondheid van medewerkers en de bedrijfscontinuïteit wil je er alles aan doen om je organisatie vrij te houden van besmettingen met COVID 19. Medewerkers met klachten dienen geweerd te worden van de bedrijfslocatie(s). Dat is de verantwoordelijkheid van de werknemer maar zeker ook de werkgever. Een tweetal acties realiseren wij voor bedrijven:

 • Vragenlijstscreening: een triageformulier waarbij de medewerker aangeeft geen klachten te ervaren voordat hij of zij de bedrijfslocatie betreedt. Hiervoor dient de medewerker dagelijks (eventueel digitaal) te tekenen. Wanneer er dan klachten zijn, wordt direct contact opgenomen met de desbetreffende persoon om de juiste protocollen in werking te stellen.
 • Temperatuurcontrole. Verschillende landen voeren bij virusuitbraken reeds temperatuurmetingen uit op o.a. luchthavens. Temperatuurcontroles zijn niet direct zinvol voor het opsporen van het coronavirus, maar een verhoogde temperatuur is wel een van de belangrijkste kenmerken van het virus. Daarom dienen medewerkers met koorts (38° Celsius) om geen enkele reden het bedrijfspand te betreden. Daarnaast zorgt het preventief temperatuur meten ook voor extra bewustwording bij de medewerkers. Het is vooral nuttig in productieomgevingen waar niet vanuit huis gewerkt kan worden.

Beide acties worden uitgevoerd door medisch onderlegde professionals die ook vragen kunnen beantwoorden over het coronavirus (wanneer wenselijk door BIG geregistreerd personeel).

3. Advies werkplek

Met leidinggevenden, bedrijfsarts en arbeidshygiënist zal via telefonisch contact gekeken worden naar mogelijke risicofactoren en aan de hand daarvan zullen oplossingen worden aangedragen voor het treffen van extra hygiënemaatregelen. De arbeidshygiënist geeft in overleg met de bedrijfsarts advies met (extra) maatregelen omtrent hygiëne voor jouw bedrijf. Dit kan betekenen dat er extra maatregelen worden genomen om de werkplekken schoon te maken en vooral de plekken waar veel handcontact plaatsvindt (kranen, trapleuningen, toetsenborden etc.).

4. Helpdesk

Om overbelasting van HR te voorkomen, hebben we een telefonische helpdesk ingericht onder het toeziend oog van medisch specialisten. Veel medewerkers krijgen nu steeds meer ‘angst’ om te gaan werken; zeker mensen die binnen de vastgestelde risicogroepen vallen.

Onze helpdesk bestaat uit een team Gezondheidsprofessionals dat dagelijks wordt gebrieft over de actuele ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. Onze Gezondheidsprofessionals zijn tevens op de hoogte van de procedures van de werkgever, om zo passend advies te kunnen verstrekken aan medewerkers.

Waar kan de helpdesk bij helpen?

Medewerkers kunnen bij de helpdesk bijvoorbeeld hun vragen kwijt over het wel of niet kunnen werken. Onze helpdeskmedewerkers vragen door op ontstane angst of andere vormen van gedrag/emotie die belemmerend zijn voor een juiste inschatting van het besmettingsgevaar. Onze professionals kunnen ook wanneer gewenst met de medewerker het een triageformulier doornemen. Aan de hand van de gegeven antwoorden wordt bepaald of de medewerker wel of niet aan het werk mag.

In het geval van een negatief werkadvies, naar aanleiding van het Triageformulier, wordt de medewerker doorverwezen. Onze professionals zijn op de hoogte van de doorverwijs- en ziekmeldprocedures van de werkgever en zullen deze inzetten om de medewerker via deze routes door te verwijzen. Waar nodig zullen medewerkers ook doorverwezen worden naar de huisarts.

Ook kan deze Corona Helpdesk worden ingezet om algemene vragen van medewerkers te beantwoorden en eventuele bezorgde medewerkers gerust te stellen. Medische vragen worden doorgezet naar professionals en altijd op dezelfde dag nog beantwoord.

Er is hier een speciaal helpdesknummer voor in de lucht geroepen waarbij er snel met verschillende specialisten geschakeld kan worden. Ook is er een e-mailadres beschikbaar voor dit doeleinde.

Wil je gebruik maken van deze helpdesk? Neem dan contact met ons op of bel naar ons algemene nummer 088-0223866.

De Corona Helpdesk werkt op basis van onderstaand doorverwijsprotocol.

doorverwijsprotocol corona helpdesk

Algemene informatie COVID-19

Mensen met het nieuwe coronavirus kunnen koorts en/of luchtwegklachten hebben. Denk aan hoesten of kortademigheid. Het nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende virussen die bij mensen voorkomen. Samengevat is het klachtenpatroon van COVID-19 breed en niet bij iedereen uit het zich met dezelfde klachten:

 1. (Lichte) verkoudheidsklachten
 2. Koorts (ten minste 38 graden Celsius)
 3. Luchtwegklachten (hoesten en/of kortademigheid)

Op dit moment is er nog veel onbekend over de fysieke eigenschappen van het virus. Het lijkt er echter op dat het veel gelijkenis vertoont met de reguliere griep. Het merendeel van de besmettingen verloopt voor zover nu bekend via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter).

Uit recent wetenschappelijk onderzoek (New England Journal of Medicine) blijkt dat het virus in aerosolen tot wel 10 uur kan overleven. De halfwaardetijd in aerosolvorm werd hierbij berekend op ongeveer 1 uur. De besmettelijkheid verschilt per oppervlak:

 • op koper 4 uur;
 • op karton 24 uur;
 • op plastic en roestvrijstaal 3 dagen.

Hygiëne en screening zijn voor werkgevers dus van groot belang om te voorkomen dat het virus zich op de werkvloer kan verspreiden.

Er is sprake van een verhoogd risico op besmetting wanneer er in de afgelopen veertien dagen contact is geweest met een (mogelijk) besmet persoon vanwege:

 1. Reizen door een risicogebied
 2. Nauw contact. Onder nauw contact verstaan we:
  • Het delen van dezelfde leefruimte
  • Een nabijheid van twee meter of minder gedurende minimaal vijftien minuten
  • Directe aanraking, zoals bijvoorbeeld handen schudden

Het advies is om thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38° Celsius en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Het advies is om telefonisch contact op te nemen met je huisarts bij koorts (> 38° Celsius) en hoesten of benauwdheid.

De laatste updates over het aantal besmettingen en de verspreiding binnen de provincies vind je HIER.

Probeer het reizen van je medewerkers zo veel mogelijk te beperken; mocht het echter strikt noodzakelijk zijn, dan kun je HIER de laatste reisadviezen vinden.

De klachten lijken op de normale griep, maar een belangrijk verschil is dat het risico veel hoger is. Ten eerste omdat er (in tegenstelling tot het griepvirus) geen immuniteit bestaat onder de bevolking, hierdoor worden er mogelijk meer mensen ziek. Momenteel ligt het sterftecijfer van het coronavirus op 3.4% (WHO). De cijfers blijven echter schattingen, in Italië ligt het sterftecijfer bijvoorbeeld hoger dan in China.

Wet en regelgeving

Er zijn veel vragen rondom wat wel en niet mag als werkgever; er is altijd een wettelijke plicht voor het realiseren van een veilige en gezonde werkplek; dus zorg dat je preventief maatregelen treft.

Beperk het risico op de werkvloer door werknemers duidelijk te informeren over eventuele maatregelen en bijzondere verlofvormen (zorgverlof, calamiteitenverlof) en daarnaast over de eventuele risico’s die medewerkers met hun werkzaamheden lopen omtrent het krijgen van het coronavirus. De privacy van je medewerkers dient altijd in acht te worden genomen.

Beperk het risico op de werkvloer door werknemers duidelijk te informeren over eventuele maatregelen en bijzondere verlofvormen (zorgverlof, calamiteitenverlof) en daarnaast over de eventuele risico’s die medewerkers met hun werkzaamheden lopen omtrent het krijgen van het coronavirus. De privacy van je medewerkers dient altijd in acht te worden genomen.

Werknemers dienen op hun beurt zichzelf te informeren en eigen verantwoordelijk te nemen.

 • De mogelijkheid tot werktijdverkorting is door de overheid omgezet in de NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD. Bedrijven die vanwege het coronavirus tijdelijk minder werk hebben, kunnen aanspraak maken op deze regeling. Zij komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20% minder werk verwachten te hebben. De vergunning kan worden aangevraagd voor maximaal zes weken. Veel gestelde vragen over de financiële noodmaatregelen van de overheid voor werkgevers zijn HIER in te zien.
 • Indien een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen (zorgverlof/calamiteitenverlof).

Coronavirus op de werkplek

Indien een persoon binnen je organisatie voldoet aan de casusdefinitie van COVID-19 van de WHO en/of besmet verklaard is door de GGD, adviseren we de volgende maatregelen:

 • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is.
 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest gedurende een half uur.
 • Reinig en desinfecteer contactoppervlakken (o.a. toetsenbord, trapleuningen, liftknoppen) met alcoholhoudende doekjes.
 • Overleg met de GGD.
 • Informeer direct je bedrijfsarts.
 • Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad (binnen twee meter en langer dan vijftien minuten).
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met:
  • een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten.
  • informatie over de door jou genomen/te nemen maatregelen.
 • Laat werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief veertien dagen thuiswerken.
 • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Let op dat je de privacy van je medewerkers in acht blijft nemen; de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) blijft te allen tijde van toepassing.

Er kan niet preventief getest worden op het hebben van het virus; zeker niet zonder klachten. Voor het coronavirus geldt in Nederland een meldplicht. Dat wil zeggen dat een verdenking door een arts altijd gemeld wordt aan de GGD. De GGD bepaalt in hoeverre er wordt getest en verdere maatregelen moeten worden genomen.  

aangescherpte maatregelen RIVM

coronavirus maatregelen


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf je dan hieronder in.