Vitaliteitscoaching

Onze visie op vitaliteit

Vitaliteit is de energie, motivatie en veerkracht waarmee je in het leven staat en het vermogen om jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit zien wij als een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en waar je zelf regie over hebt. Aan de basis van vitaliteit ligt dus persoonlijk leiderschap: de vaardigheid om jezelf te leiden, waarbij hoofd, hart en handen optimaal samenwerken om jouw doelen te realiseren (zowel zakelijk als privé).

Een vitaal mens heeft dus:

– Energie om te doen wat hij/zij graag zou willen doen, waarbij energie is opgebouwd uit vier energiedimensies: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

– Motivatie en duidelijke doelen waaraan hij die energie wil besteden.

– Veerkracht om met tegenslagen en uitdagingen om te gaan.

 

infographic-visie-op-vitaliteit-wit-2

Onze vitaliteitscoaching

De vitaliteitscoaching van Adaptics richt zich op bewustwording, verandering en volhouden. Eigen regie en persoonlijk leiderschap staan centraal in het optimaliseren van  vitaliteit, een gezonde leefstijl en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door het coachtraject vergroot de medewerker het algemene welzijn en hiermee verbetert de werkprestatie.. De vitaliteitscoach ondersteunt, motiveert en inspireert de medewerker in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de eigen vitaliteit te versterken, duurzaam inzetbaar te blijven en met plezier te kunnen werken.

Samen met een vitaliteitscoach bepaalt de medewerker concrete persoonlijke doelen die vast worden gelegd in een vitaliteitsplan. Dit vitaliteitsplan vormt de rode draad van het vitaliteitscoachtraject.

adaptics-2

Face-2-face vitaliteitscoaching

Face-2-Face coaching is voor medewerkers met een uitdagend vitaliteitsvraagstuk waarbij duurzame gedragsverandering het doel is. Iedere organisatie en iedere medewerker is anders. Dit vraagt maatwerk. Door heel Nederland zetten wij onze vitaliteitscoaches in om de medewerkers van onze klanten duurzaam inzetbaar te houden én te maken. In samenwerking met de coach leert de medewerker regie te nemen over zijn/haar vitaliteit met als uitgangspunt dat de medewerker uiteindelijk zelfstandig het nieuwe aangeleerde gedrag vol kan blijven houden. Een coachtraject duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden waarbij de coachgesprekken plaats kunnen vinden op locatie bij de werkgever, of eventueel op een externe locatie.

E-coaching

Onze e-coaching biedt medewerkers met een hoge mate van zelfstandigheid de mogelijkheid om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. De e-coaching biedt een online uitkomst voor medewerkers die niet de mogelijkheid hebben om fysieke afspraken te maken met een coach, maar wél aan de slag willen met hun vitaliteit. Door regelmatige contactmomenten tussen de coach en medewerker, wordt de medewerker continue in actie gezet om aan zijn/haar doelen te (blijven) werken. De eerste drie maanden is de e-coach nauw aangesloten waarna in de laatste drie maanden de medewerker steeds meer zelfstandig aan de slag gaat. Online contact is laagdrempelig. Daardoor is het makkelijk om in contact te blijven en is de kans op een terugval klein. Dit leidt tot een effectieve interventie met duurzame gedragsverandering.

adaptics-6

Meer weten over vitaliteitscoaching?


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf je dan hieronder in.