Vragenlijstonderzoek

Vragenlijstonderzoek en onze modules

Zijn jouw medewerkers tevreden en voelen zij zich bevlogen in hun werk? En hoe inzetbaar zijn zij in de (nabije) toekomst? Deze vragen staan centraal in onze vragenlijstonderzoeken. De uitkomsten geven jou goed inzicht in de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Bovendien bieden de uitkomsten waardevolle inzichten om jouw duurzame inzetbaarheidsbeleid aan te scherpen.

De individuele onderzoeksuitkomsten bespreken we met de betrokken medewerkers. Hierdoor ontstaat bewustwording en een intrinsieke motivatie om deel te nemen aan inventies.

Uit welke modules bestaan onze vragenlijstonderzoeken?

Afhankelijk van de uitdagingen binnen jouw organisatie, maken we samen een keuze uit onze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. Die bestaan uit de volgende modules:

  1. Werk en gezondheid
  2. Risico’s op het werk
  3. Werkbeleving WEB-model
  4. Persoon en organisatie
  5. Leiderschap
  6. Prestatie
  7. Achtergrondvragen
  8. Overige schalen

Alle vragenlijstmodules voldoen aan de eisen uit de Arbowet (lid 2, artikel 3)

Module 1: Werk en gezondheid

Met behulp van de module Werk en gezondheid brengen we de (ervaren) gezondheid en de duurzame

inzetbaarheid van medewerkers in kaart. De uitkomsten geven jou een betrouwbaar beeld van de huidige leefstijl (o.a. BRAVO factoren) en de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van jouw medewerkers.

Module 2: Risico’s op het werk

Hoe zien de arbeidsomstandigheden eruit en welke vormen een risico? Deze vragen staan centraal in de module Risico’s op het werk. We maken hierbij onderscheid tussen risico’s die specifiek spelen op kantoor, zoals KANS-klachten, en risico’s die spelen op een productieafdeling. Denk hierbij aan fysieke klachten en de kans op ongelukken. Daarnaast brengen we de algemene arbeidsomstandigheden in kaart, zoals de werkomgeving. Op basis van een risico-inventarisatie geven wij jou gericht advies, zodat jij in de toekomst de risico’s tot een minimum kunt beperken.

Module 3: Werkbeleving WEB-model

Wil jij weten hoe bevlogen jouw medewerkers zijn? En wil je een goed beeld van hun stressbeleving? Kies dan voor de module Werkbeleving. Deze vragenlijstmodule is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde Werkstressoren-Energiebronnen model, oftewel het WEB-model. Dit model gaat uit van:

  • Energiebronnen (denk hierbij aan afwisseling of leermogelijkheden).
  • Werkstressoren (denk hierbij aan werktempo en emotionele belasting) de organisatie-uitkomsten.

Wil je meer weten over het WEB-model? Klik hier voor een toelichting.

 

Module 4: Persoon en organisatie

In hoeverre sluiten de waarden en doelen van de medewerkers aan op de waarden en doelen van de organisatie? Dat onderzoeken we met de module Persoon en organisatie. Medewerkers die zich sterk herkennen in de waarden en doelen van een organisatie, voelen zich vaak meer tevreden en zijn meer gemotiveerd.

De vragen gaan niet alleen over de organisatiedoelen, maar ook over het welzijn, het werk en de rusttijden. Daarnaast wordt medewerkers gevraagd of zij in de nabije toekomst van baan willen veranderen.

Module 5: Leiderschap

Welke stijl van leidinggeven hanteren de leidinggevenden in jouw organisatie? En in hoeverre sluit de manier van leidinggeven aan bij hun medewerkers? Deze vragenlijstmodule, specifiek gericht op (de rol van) leidinggevenden, biedt waardevolle informatie voor organisaties, die streven naar inspirerend leiderschap of een betere verhouding tussen leidinggevenden en medewerkers.

Module 6: Presentatie

Zitten jouw medewerkers op de goede plek? Kunnen ze optimaal presteren in hun werk en een bijdrage leveren die zij graag willen leveren? Hoe ervaren zij het team, waarin zij werken?  Zijn ze tevreden of zouden ze zich op een andere plek meer kunnen en willen inzetten? Met behulp van de module Prestatie krijg jij een goed beeld van de werkprestaties van jouw medewerkers, zowel op individueel als op teamniveau.

Module 7: Achtergrondvragen

Wil je weten of deelname aan specifieke testen voor bepaalde groepen medewerkers gewenst is? Of een deelnemer wel of geen hartfilmpje krijgt, kan je bijvoorbeeld laten afhangen van de familieanamnese. Zo kan de uitkomst van de vragenlijst ter indicatie dienen om eerst een huisarts of specialist te raadplegen alvorens het uitvoeren van de meting. De module Achtergrondvragen biedt dan uitkomst.

Module 8: Overige schalen

De module Overige schalen bevat schalen die mogelijk interessant zijn voor jouw organisatie of groepen medewerkers binnen jouw organisatie. Hierbij kun je denken aan vragen over slaap en onregelmatigheid, langer doorwerken of vragen over het gehoor en/of visus.

Wil je meer weten over onze vragenlijstonderzoeken? Wij komen graag langs voor een advies op maat. Vul het contactformulier hiernaast in of contact onze adviseur Lukas Gerritsen (06-28262353)


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf je dan hieronder in.