Vitaliteitscoaching

Geen tijd om te lezen? Bewaar voor later.

Stuur een e-mail
Geen tijd?

Vitaliteitscoaching leert je zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Het is een preventieve interventie die zich richt zich op het verbeteren van vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.

Een vitaliteitscoach van Adaptics leert medewerkers hoe zij gezonder kunnen leven en hoe zij dit kunnen volhouden. Samen met een vitaliteitscoach bepaalt de medewerker persoonlijke doelen die vast worden gelegd in een vitaliteitsplan. Dit plan kan worden gezien als een leercontract, een stok achter de deur, want deelname aan het traject is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Zelf verantwoordelijkheid nemen.

De vitaliteitscoach helpt medewerkers om op basis van hun individuele mogelijkheden meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens verschillende contactmomenten worden medewerkers bewust gemaakt van hun gezonde en ongezonde gedrag en worden gezamenlijk gezondheidsbevorderende acties uitgezet. Medewerkers zullen ook ondersteund worden bij het aanleren van nieuw gezond(er) gedrag.

De Vitaliteitscoaches van Adaptics werken vanuit een integrale visie: dat wil zeggen dat er naar een balans wordt gezocht tussen lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Een vitaliteitcoach ondersteunt medewerkers in het aanleren van een gezond leefpatroon (in directe relatie tot het werk).

Doelen waar samen met een coach aan kan worden gewerkt zijn:

  • Een gezonde en bewuste leefstijl
  • Persoonlijke doelen voor bewegen, voeding en ontspanning’
  • Een goede werk-privé balans
  • Het verhogen van de fysieke en mentale belastbaarheid

Gezondheidsfactoren

De medewerkers onderzoeken met de vitaliteitscoach de gezondheidsfactoren die van invloed zijn op (gedrags)intentie en daarmee het (on)gezonde gedrag:

  • Gedrag en Leefstijl (o.a. cognitie, emotie en BRAVO-factoren);
  • Omgevingsfactoren (o.a. fysieke omgeving en sociale invloed);
  • Persoonskenmerken (o.a. erfelijkheid, biologische risicofactoren).

Effect van Vitaliteitscoaching

Tijdens de vitaliteitscoachingstrajecten vinden meerdere meetmomenten plaats om continu te kunnen blijven monitoren en waar nodig bij te sturen. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de afgeronde trajecten in 2015: 

  • Bij de groep medewerkers waarbij de doelstelling was om af te vallen was de BMI gemiddeld met 2,87 punt gedaald. Van 33,14 naar 30,26. Een winst van 9,1% met een vermindering van -9.76 kg.;
  • Het werkvermogen is gemiddeld met 12,7% toegenomen;
  • Er wordt gemiddeld 14,1% meer bewogen.

Ervaring deelnemer(s):

 

 

Medewerkers NS (nederlandse Spoorwegen)

“Zal jullie misschien niet ontgaan zijn…..ik heb de laatste 11 maanden een “jasje” van ruim 32 kg uit gedaan!!

“Bedankt voor de vertrouwde gesprekken. Het geeft me het gevoel dat ik open kan en mag zijn en een goed gevoel over de voortzetting van deze nieuwe stap in mijn leven” 

“Mijn teammanager vertelde me dat de vitaliteitscoach je kan helpen die vicieuze cirkel te doorbreken. Met de coach bepaal je welk doel realistisch is en welk traject je gaat volgen. De doelen kunnen op verschillende terreinen liggen….voor mij was het een eten en drinken verhaal. Ik kan met een gerust hart zeggen dat het mij veel heeft opgeleverd” 

“Door de persoonlijke begeleiding ben ik anders gaan leven niet alleen betreffende mijn leefstijl en gezondheid Maar ik ben ook meer tijd voor mijzelf gaan vrij plannen om überhaupt te kunnen sporten en gezond te eten. Het heeft mij geholpen mijn algemene leefpatroon inzichtelijk te maken en samen met de coach aanpassingen te waar nodig! In een half jaar tijd ben ik ruim 10 kilo kwijt en voel mezelf weer fit!”

“Ik ben hartstikke blij met de coaching. Het heeft mij een extra motivatie gegeven, ik ben bewuster geworden met wat ik eet dankzij de coaching, ik heb eigenlijk min of meer gezien wat ik allemaal fout deed op gebied van afvallen. Vitaliteitscoaching heeft mij heel erg geholpen“

“Ik ben zeer content met de vitaliteitscoaching en kan er veel uit meenemen. Ook de tips zijn voor mij zeer waardevol” Inschrijven voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Schrijf je dan hieronder in.